Автор: Biser Perchinkov

  • Какво е EMDR?

    Какво е EMDR?

    EMDR е структуриран психотерапевтичен метод, който улеснява лечението на различни психопатологии и проблеми, свързани както с травматични събития, така и с по-чести, но емоционално стресиращи преживявания. Какво е EMDR?EMDR (от английски Eye Movement Desensitization and Reprocessing, десенсибилизация и повторна обработка чрез движения на очите) е терапевтичен подход, използван за лечение на травми и проблеми, свързани…

  • 25 години EMDR Europe

    ‘Pathways to Peace’7 – 9 юни 2024Дъблин, Ирландия emdr24.com