Категория: Статии

  • История на EMDR

    История на EMDR

    История на EMDR подхода Франсин Шапиро, Ph.D., е създател на EMDR подхода, който днес вече е добре проучен и се препоръчва като ефективно лечение на психична травма и PTSD от Американската психиатрична асоциация и Министерството на отбраната на САЩ по въпросите на ветераните. Д-р Шапиро е почетен старши научен сътрудник в Института за психични изследвания…

  • Какво е EMDR?

    Какво е EMDR?

    EMDR е структуриран психотерапевтичен метод, който улеснява лечението на различни психопатологии и проблеми, свързани както с травматични събития, така и с по-чести, но емоционално стресиращи преживявания. Какво е EMDR?EMDR (от английски Eye Movement Desensitization and Reprocessing, десенсибилизация и повторна обработка чрез движения на очите) е терапевтичен подход, използван за лечение на травми и проблеми, свързани…