За нас

Нашата мисия

Българската асоциация по ЕМДР (БЕМДРА) съществува от 2021 година. Нейната цел е да предостави терапветична, изследователска, преподавателска, консултативна и друга професионална дейност в областта на ЕМДР терапията. БЕМДРА се стреми към усвояване и практическо прилагане на теорията и методите на ЕМДР терапията и популяризирането на подхода в съответствие със стандартите на международната общност по ЕМДР терапия.

Нашият екип работи усилено за осъществяване на връзка, взаимодействие и помощ между специалистите, които работят в областта на ЕМДР терапията, както и за подпомагане и организиране на обучението, повишаване на квалификацията и супервизия на членовете на Асоциацията в областта на ЕМДР терапията според най-високите международни стандарти в областта, утвърдени от EMDR Europe Association.

Дейността включва още провеждане на научни изследвания в областта на ЕМДР терапията, сътрудничество с чуждестранни и международни сдружения и институти по ЕМДР терапия, както и осъществяване на връзки и взаимодействие със сходни по предмет и дейност сдружения и институции в България и в чужбина.

От началото на своето съществуване БЕМДРА е помогнала в организирането на обучителни модули за I и II ниво по ЕМДР, както и групи за супервизия, с подкрепата на д-р Изабел Фернандес, д-р Мария Заканино, д-р Елиза Ферета и др.